Organy firmy

Organy firmy

Zarząd Towarzystwa jest wieloosobowy. W skład Zarządu wchodzą:

Robert Grela

Robert Grela

Prezes Zarządu
Jarosław Grudziński

Jarosław Grudziński

Członek Zarządu

Organami Krakowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Towarzystwo nasze działa nieprzerwanie ciesząc się znakomitą opinią jako rzetelny inwestor i Zarządca budynków.

Podstawy prawne

Podstawy prawne

Prowadzimy naszą działalność w oparciu o następujące akty prawne:

 • Ustawę z dnia 26 października 1995 r o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1070 z późniejszymi zmianami) – zobacz ustawę
 • Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71 z 2001 r. poz. 739) – zobacz ustawę

Regulamin dotyczący wynajmowania mieszkań.

 

Statut Spółki

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. własności lokali  (Dz. U. z 1994r Nr 85 poz. 388)
 • Ustawa z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U  z 2011r. Nr 232, poz. 1377)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.07.2000r w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. z 2000r.nr 62 poz.719 z późniejszymi zmianami)
Podstawy prawne
Historia

Historia

Krakowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zawiązało się w dniu 27.12.95r. Wpis Towarzystwa do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia nastąpił w dniu 20.02.96r. – nr rej. H/B – 6576, a do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11.02.2002r. pod numerem 0000083872. Siedzibą Towarzystwa jest Kraków – ul. Nowohucka 51a. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest prowadzenie działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym, w tym budowa mieszkań na wynajem i na sprzedaż.

Krakowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego. Kapitał zakładowy wynosi 5.004.000,-zł i dzieli się na 278 udziałów po 18.000,-zł każdy. Udziałowcami Towarzystwa są:

 • A&K Naos Sp. z o. o.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”
 • Dream Residence sp. z o.o..

Krakowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego. Kapitał zakładowy wynosi 5.004.000,-zł i dzieli się na 278 udziałów po 18.000,-zł każdy. Udziałowcami Towarzystwa są:

 • A&K Naos Sp. z o. o. – 133 udziałów
 • SM „Krakus” – 95 udziałów
 • Dream Residence – 50 udziałów
Dotychczasowa działalność

Dotychczasowa działalność

Krakowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zrealizowało dotychczas 13 budynków z mieszkaniami i garażami przeznaczonymi na wynajem na łączną ilość 503 mieszkań i 139 garaży. Są to następujące budynki:

 • ul. Mistrzejowicka 49, 49a, 49c, 49e,
 • ul. Nowohucka 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53
 • ul. Przewóz 22

Ponadto Krakowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zrealizowało następujące budynki mieszkalne wraz z garażami przeznaczonymi na sprzedaż:

 • budynek przy ul. Ks. Ignacego Stoszki 13 z 51 mieszkaniami i 20 garażami,
 • budynek przy ul. Ks. Ignacego Stoszki 9 z 45 mieszkaniami i 20 garażami,
 • budynek przy ul. Przewóz 9 z 45 mieszkaniami i 20 garażami.
 • budynek przy ul. Przewóz 13 z 56 mieszkaniami i 51 miejscami postojowymi w garażu podziemnym.

team

Krakowskie TBS Sp. z o.o. sprawuje zarząd nieruchomością wspólną budynków.

O firmie
Oddaliśmy do użytkowania ponad
35 000
powierzchni użytkowej mieszkań
O firmie
Wybudowaliśmy prawie
750
mieszkań
O firmie
W realizacji kolejne
8 000
powierzchni użytkowej mieszkań